index
Farkas S. (1994):
Bölcske község
határának természetes
növénytakarója,
florisztikai értékei, 37–54.
–In: Szabó G. (szerk.):
Bölcskei tanulmányok 1.
– Múlt és jelen Bölcskén.
Bölcske.
Farkas S. (2000):
Alchemilla L. – Palástfű,
176–179. – In: Simon T.:
A magyarországi
edényes flóra határozója
(Harasztok
– virágos növények).
Nemzeti Tankönyvkiadó Rt.,
Budapest
index
index
Farkas S. (2006): Ibolyafélék
(Violaceae), 319–321.;Farkas S.
– Molnár V. A.:Keserűfűfélék
(Polygonnaceae), 236–238.
–In: Ujhelyi P. (szerk.)
– Molnár V. A. (társszerk.):
Élővilág enciklopédia
– A Kárpát–medence gombái
és növényei. Kossuth Kiadó, Bp.

Király G. (ed.) (2007): Vörös Lista
– A magyarországi edényes flóra
veszélyeztetett fajai
/Red list of the vascular flora
of Hungary/, Saját kiadás, Sopron
(Szerzők /Authors: Barina Zoltán,
Csiky János, Farkas Sándor,
Jakab Gusztáv, Király Gergely,
Lájer Konrád, Mesterházy Attila,
Molnár V. Attila, Nagy József,
Németh Csaba, Pál Róbert, Pifkó Dániel,
Pinke Gyula, Schmotzer András,
Somlyay Lajos, Sramkó Gábor,
Vidéki Róbert, Vojtkó András)
Megvásárolható a szerkesztőnél:
gkiraly@emk.nyme.hu
index
index
Molnár Zs.-Farkas S.
-Máté A.: 1.1.23.
Kalocsai-Sárköz, 13;
Horváth A.-Farkas S.:
Dél-Mezőföld, 31 -
In Király G.-Molnár Zs.
-Bölöni J.-Csiky J.
-Vojtkó A. (szerk.) (2008):
Magyarország földrajzi
tájainak növényzete.
MTA ÖBKI, Vácrátót
Farkas S.-Vidéki R.:
XI.Corispermum L. - Poloskamag,
125-126; Farkas S.: XIII.Alchemilla L. -
Palástfű, 219-220; Farkas S.: Violaceae
- Ibolyafélék családja,
287-290; Farkas S.:
Convolvulaceae - Szulákfélék
családja, 332-333
-In: Király G.(szerk.)(2009):
Új magyar füvészkönyv.
Magyarország hajtásos
növényei. Határozókulcsok.
[The Vascular Plants of Hungary.
Identification key.]
- Aggteleki Nemzeti Park
Igazgatóság, Jósvafő. 616 old.
index