index Molnár A. – Farkas S. (1996): Az Epipogium aphyllum (Schm.) Sw. új előfordulása a Mecsekben /The new occurrence of Epipogium aphyllum in Mecsek Mountains, South Hungary/ – Janus Pannonius Múzeum Évkönyve („1995”) 40: 9–12.
index Farkas S. (1996): A "Magyarország védett növényei" címmel készülő kiadvány munkálatairól, készenléti állapotáról – Kitaibelia 1(1.) 75–76.
index Farkas S. (1997): A hazai Alchemilla–fajok áttekintése /Summary of the Alchemilla spp. in Hungary/ –Kitaibelia 2(2): 181–192.
index Farkas S. – Kun A. (1998): Spiraea media Fr. Schm. a tolnai Mezőföldön (Colocense). – Kitaibelia 3(2): 317.
index Farkas S. (2000): A kúszó zeller [Apium repens (Jacq.) Lagasca] új előfordulása a Tolnai–Sárközben – Kitaibelia 5(2): pp. 370.
index Farkas S. – Molnár V. A. (2001): Adatok a Nanocyperion fajok ismeretéhez VII. A Cyperus glaber L. második magyarországi lelőhelye /Data on Nanocyperion-species in Hungary VII. The second Hungarian locality of Cyperus glaber L./ – Kitaibelia 6: 167.
index Csiky J. – Farkas S. – Király G. – Pál R. – Purger D. – Tóth I. Zs. (2005): A Cirsium boujartii (Pill. et Mitterp.) Schultz Bip. újrafelfedezése Magyarországon /Rediscovery of Cirsium boujartii (Pill. et Mitterp.) Schultz Bip. in Hungary/ – Flora Pannonica 3: 69–78.
index Pinke Gy. – Pál R. – Schmidt D. – Dancza I. – Farkas S. – Nagy A. (2006): A konkoly (Agrostemma githago L.) jelenlegi elterjedése Magyarországon /Current occurance of Agrostemma githago L. in Hungary/ – Magyar Gyomkutatás és Technológia 7: 63–81.
index Farkas S. (2006): A Malcolmia taraxacifolia Balbis előfordulása Magyarországon – Kiatibelia 10(1): 135–137.
index Farkas S. (2006): Adatgyűjtés a Botanika SE program segítségével (2000–2005) – Kitaibelia 11(1): 48.
indexLukács B. A.–Farkas S.–Pfeiffer N. (2008): Adatok a Carex bohemica Schreb. ismertéhez a Kárpát-medencében /Data on the distribution and biology of Carex bohemica Schreb. in the Carpatian Basin/–Kitaibelia 13(1): 46–54.