A Botanika SE vadon termő edényes növényeink és védett moháink florisztikai adatainak gyűjtésére, tárolására, az adatok térképi megjelenítésére és különféle lekérdezési igények kielégítésére fejlesztett térinformatikai szoftver.
A program segítségével történő adatgyűjtés nyitott, egyik célja a honi terepbotanikusok minél szélesebb körének bevonása. Kellő florisztikai ismerettel tehát bárki jelentkezhet az adatgyűjtők sorába. A közel 250 belépett adatközlő több mint kétharmada szolgáltatott eddig florisztikai adatokat. Harmaduk már a programban dolgozva, a többiek pedig hozzájárulva más adatbázisokban lévő adatainak felhasználásához, adaptálásához. A közreműködőknek köszönhetően a központi adatbázis rekordszáma már megközelíti a százhúszezret!
A Botanika SE egy programcsalád, mely központi verzióból, adatrögzítő verzióból és lekérdező verzióból áll. A központi verzió értelemszerűen csak egyetlen gépen futhat. Itt lehetséges a programban lévő fejlesztések, módosítások (pl. új adatközlő, új taxon stb. felvétele a háttértáblázatokba) végrehajtása, melyek speciális "frissítő fájlok" segítségével jutnak a többi verzióban érvényre. Adatrögzítő verzió kerül telepítésre azon adatszolgáltatóknál, melyek rendelkeznek ehhez megfelelő számítógépes háttérrel. E verzió elsődlegesen az adatok bevitelére készült, de egyszerűbb lekérdezésekre és egyéb szolgáltatásokra (pl. táblázatba exportálás) is alkalmas. A lekérdező verzió magas szintű lekérdezés kombinációk kezelésére és az adatok különféle térképi megjelenítésére szolgál.
Egy a központi verzióban lévő konvertáló modul segítségével lehetséges a megfelelő Excel táblázatban rögzített adatok felhasználhatósága is.
Ha az adatszolgáltató számítógéppel nem rendelkezik, lehetőség van adatainak kézzel kitölthető adat- és térképlapon való gyűjtésére és átadására is.
adatgyűjtés

A Botanika SE adatgyűjtés bekapcsolódott a Nemzeti Kutatás–Fejlesztési Pályázatok 3B/0050–2002 számú, 2002–2005 között lebonyolított nyertes pályázatába ("Magyarország természetes növényzeti örökségének felmérése"), így a program adatainak egy része egyben e pályázat adatbázisát is képezi, melyet kuratórium felügyel.